top of page

MANUELE THERAPIE / SPORTKINESITHERAPIE

Wat is manuele therapie/ sportkinesitherapie?

​​Manuele therapie en sportkinesitherapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid binnen de kinesitherapie waarbij de oorzaak van het  probleem wordt aangepakt meestal zijnde een functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen oorzaken thv. het gewricht, de spier en/of de zenuwstructuren. Sportkinesitherapie behandelt de typische overbelastings- en sportletsels.

 
Indicaties voor manuele therapie en sportkinesitherapie

-letsels thv. rug en nek

-letsels thv. perifere gewrichten (schouder, elleboog, pols en hand, heup, knie, enkel en voet)

-acute en chronische klachten

-traumatische en progressief opbouwende problemen

met o.a. volgende symptomen: hoofdpijn ǀ duizeligheid ǀ oorsuizen ǀ tintelingen of krachtsverlies in armen of benen ǀ gewrichtspijn ǀ gespannen spieren ǀ ademhalingsstoornissen ǀ liespijn

 

en met volgende mogelijke oorzaken:

- blokkage van een gewricht

- inklemming (zenuw, pees, kapsel)

- doorbloedingstoornissen

- spierspanning

- instabiliteit

voorbeelden van indicaties:

-rug- en nekklachten: whiplash ǀ tussenschouderbladpijn ǀ lumbago ǀ ischias ǀ discus hernia ǀ artrose ǀ scoliose

-overbelastings- en sportletsels: verstuikingen ǀ ligamentaire-, pees- en spierverrekkingen en -scheuren ǀ ontstekingen ǀ ontwrichtingen ǀ tenniselleboog ǀ golferselleboog ǀ pubalgie ǀ beenvliesontsteking

-postoperatief: discectomie ǀ artrodese ǀ carpaal tunnel ǀ meniscus ǀ kruisband ǀ fractuur ǀ prothesen

-kaakgewrichtspijn

Houdingsgebonden pathologiën door foutief bewegingspatroon en/of houdingsgewoonte

Doelstellingen manuele therapie en sportkinesitherapie

 

Verhelpen van stoornissen in

- structuur (gewricht, spier, zenuw)

- functie (coördinatie, stabilisatie, uithouding, kracht)

- activiteit en participatie  (beroep, hobby)

 

...om op die manier een duurzame en functionele oplossing te bieden voor klachten, levenskwaliteit terug op niveau te brengen en herval te voorkomen

 

Mechanisch:

normale beweeglijkheid herstellen

Fysiologisch:

pijnvermindering, weefselherstel, verhogen belastbaarheid, ontstekingswerend

 

Psychologisch:

(bewegings-)angst verminderen

Behandelingstechnieken

Aan de hand van een voorafgaand vraaggesprek en manueel -/sportkinesitherapeutisch onderzoek en na het doorlopen van een klinisch redeneerproces (op evidentie gebasseerd) wordt de gewenste behandeling uitgevoerd:

 

tracties ǀ harmonics ǀ (arthrogene, neurogene en weke delen) mobilisaties - manipulaties

stretching ǀ diepe dwarse fricties ǀ kapselrekkingen ǀ  triggerpoint-therapie/dry needling ǀ motor control ǀ taping-bracing ǀ Mulligan-technieken ǀ McKenzie-therapie

 

medische trainingstherapie (circulatie, coördinatie, uithouding, stabilisatie, kracht) ǀ  kinetische keten oefeningen ǀ sportspecifieke, functionele oefeningen

 

ergonomisch advies (hef- en tiltechnieken, rug- en nekscholing)  ǀ preventieve raadgevingen ǀ voedings- en  bewegingsadvies

 

graded activity (opbouw van activiteiten)

bottom of page