top of page

VISIE

Mesics is een afkorting van het latijnse spreekwoord ‘mens sana in corpore sano’ oftewel ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Omdat wij pogen het lichaam terug in (top)conditie te krijgen hebben wij gekozen om onze praktijk deze naam te geven.

Wij zien het binnen onze praktijk als onze taak om de balans tussen een gezonde geest en een gezond lichaam te ondersteunen. De verscheidene gezondheidsproblemen worden benaderd vanuit een wisselwerking tussen lichaam en geest. Naast het maximaal ondersteunen van het fysieke herstel wordt er eveneens aandacht gegeven aan uw persoonlijk comfort, leefomgeving, situatie en mogelijkheden opdat we op deze manier kunnen zorgen voor het optimale herstel.

 

Wij vinden het belangrijk om evidence based te werk te gaan en maken er ons werk van om zeer frequent bij te scholen en up to date te blijven met de steeds verder evoluerende behandeltechnieken en mogelijkheden binnen de kinesitherapie.

 

U, als patient, bent een actieve schakel in het genezingsproces. Daarom gaan we steeds op zoek naar een persoonlijke en persoonsgebonden aanpak.

 

Ook communicatie met huisartsen, specialisten, thuisverpleging of andere relevante zorgverleners ondersteunt onze multidisciplinaire aanpak en visie.

 

bottom of page