top of page

AUTOGENE DRAINAGE BIJ KINDEREN

Therapie voor baby’s met RSV, bronchiolitis, bronchitis en jonge kinderen met terugkerende luchtweginfecties.

Voornamelijk indien de slijmvorming, het piepen en reutelen van de ademhaling, het hoesten, etc....blijven aanslepen.

Baby's en jonge kinderen zijn nog niet in staat om zelf hun ademhaling bewust te gaan controleren. Hiervoor kunnen verschillende technieken toegepast worden door de therapeut om hen te helpen hun ‘slijmpjes’ kwijt te geraken. Longauscultatie, geassisteerde autogene drainage volgens Chevallier en autogene drainage volgens Guy Postiaux worden toegepast in onze praktijk. 

Bij autogene drainage wordt het mucociliair transport gestimuleerd aan de hand van een aantal bouncing-technieken op een bal en thoraxaandrukkingen op de behandeltafel.

Tapotage en mechanische vibratie zijn technieken die hedendaags minder gebruikt worden. Uitgebreid internationaal onderzoek heeft immers aangetoond dat de opgewekte trillingen bij deze technieken te gering is om door de thoraxwand te geraken en dus niet effectief zijn bij bovenstaande pathologieën.

 

6_FubcjQSvKwpl6G5pJvCk4ZC5PdkWk3eyEqxT9B
bottom of page